Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul de aplicare a medierii extrajudiciare pentru sistemul judecătoresc

La data de 13.11.2018, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat prin hotărârea sa Ghidul de aplicare a medierii extrajudiciare pentru sistemul  judecătoresc. Acesta a fost elaborat ca parte a celei de-a treia etape a proiectului implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în colaborare cu Fondul pentru Buna Guvernare inițiat de Guvernul Marii Britanii pentru instituționalizarea utilizării medierii în cadrul litigiilor comerciale din Republica Moldova.

Potrivit datelor statistice privind activitatea instanțelor de judecată din țară, făcute publice în fiecare an de către CSM, instanţele judecătoreşti din Republica Moldova sunt suprasolicitate, fiecare magistrat având în examinare un număr foarte mare de dosare, număr care se află în permanentă creștere. Astfel, doar în perioada anilor 2014 – 2017, numărul dosarelor parvenite în instanțele de judecată s-a majorat cu 10%. Creșterea numărului litigiilor examinate în instanțele judecătorești presupune perioade mai mari de așteptare a hotărârii de către justițiabili, creșterea cheltuielilor juridice, suportate de aceștia, cât și influențează asupra calității actului de justiție.

În vederea ameliorării situației în acest domeniu și urmărind scopul de a reduce din volumul de lucru al instanțelor de judecată, s-a adoptat Legea nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, prin care este promovat institutul medierii, ca o procedură alternativă de soluţionare amiabilă a litigiilor prin diferite tehnici de comunicare, negocieri, facilitate de către mediator,  pentru a obţine o soluţie reciproc avantajoasă, eficientă, durabilă și convenabilă tuturor părților, implicate în litigiu.

Adoptarea Ghidului are drept scop de a ajuta instanţele judecătoreşti în procesul de inițiere a medierii extrajudiciare. Deci, Ghidul explică succint, care sunt principiile medierii, modul de referire a cauzelor către Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a RM, etapele procesului de mediere, cuprinde niște criterii  de conduită a colaboratorilor instanței în situațiile în care o parte a procesului judiciar  dorește să apeleze la procedura medierii extrajudiciar; care ar fi acțiunile judecătorului și ale colaboratorilor instanței în cadrul procesului judiciar, precum și avantajele recurgerii la mediere.

Astfel spus, medierea diferă de celelalte metode de rezolvare a conflictelor prin simplitate și claritate în procesul realizării. În majoritatea litigiilor se preferă să se găsăsească un consens între persoanele implicate și sa nu se ajungă la impunerea unei soluții de către un judecător, care nu poate cunoaște problemele în toată profunzimea lor. Medierea oferă posibilitatea de a rezolva în comun cu toate părțile implicate problemele apărute și de a preveni apariția altora, iar Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a RM vine cu tot suportul necesar acestora.

adobe-pdf-iconLeave a Reply