De ce noi?

  • CCI al RM este fondată și funcționează pe baza Legii cu privire la Camera de Comerț și Industrie nr. 393-XIV din 13.05.1999, legislația în vigoare și statutul acesteia. CCI RM este o uniune de persoane juridice, o organizație neguvernamentală, apolitică, necomercială, autonomă și independentă, care reprezintă interesele întreprinzătorilor (mediul de afaceri) ale Republicii Moldova, fiind o organizație unică de acest gen.
  • Centrul de Mediere este o organizație de mediere creată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și înregistrată de Ministerul Justiției în septembrie 2015.
  • Încă din 2012 CCI a RM este certificată conform standardului ISO 9001:2008, iar în 2017 a fost una dintre primele organizații din Republica Moldova care a trecut cu succes la noua versiune a standardului ISO 9001: 2015 și a confirmat conformitatea serviciilor sale cu cerințele acestui standard internațional.
  • Centrul de Mediere utilizează platforma a 10 filiale ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova pentru conexiunea cu mediul de afaceri din întreaga țară.
  • În noiembrie 2017, Consiliul de Mediere al Ministerului Justiției al RM, prin Hotărîrea sa, a acreditat Camera de Comerţ şi Industrie a RM în calitate de furnizor de servicii de formare a mediatorilor.
  • Mediatorii Centrului de Mediere sunt formați și atestați atât național, de către Ministerul Justiției al RM, cât și internațional- de către Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor (CEDR), Marea Britanie.
  • Mediatorii noștri au participat în programele pilot de promovare a medierii în instanțele naționale.