Costuri

1.1. Pentru fiecare pretenţie sau acţiune reconvenţională până la 20.000 MDL, taxa de mediere a Centrului va constitui 1500 MDL, sumă care va cuprinde:

  • Un litigiu între două părţi;
  • 2 ore pentru pregătirea medierii;
  • Zi de mediere de 4 ore;
  • Numirea mediatorului direct de către Centru sau de către părţi, de comun acord, din lista mediatorilor Centrului şi administrarea cazului pe toată durată acestuia;
  • Desfășurarea medierii la sediul Centrului de mediere la sediul Centrului de mediere din mun. Chişinau, bd. Ştefan cel Mare 151, (pentru medierile care se vor desfășura în alte localităţi, părţile sânt responsabile de costurile aferente spațiului desfășurării medierii și de costurile de deplasare a mediatorului).
Valoarea pretenţiei/ taxei reconvenționale MDL Taxa de mediere MDL Onorariul pentru orele suplimentare MDL/ORĂ
Până la 20 000,00 1500,00 100,00

1.2. Pentru toate pretențiile între 20 000.00 şi 800 000,00 MDL taxa de mediere a Centrului se va calcula în conformitate cu valoarea pretenţiei sau a taxei reconvenţionale şi va cuprinde:

  • Un litigiu între două părţi;
  • 5 ore pentru pregătirea medierii;
  • Două zile de mediere, în total 10 ore;
  • Propunerea de către Centru a unui mediator din lista mediatorilor Centrului şi administrarea cazului pe toată durată acestuia;
  • Desfășurarea medierii la sediul Centrului de mediere în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151 (pentru medierile care se vor desfăşura în alte localităţi, părţile sânt responsabile de costurile aferente spaţiului desfăşurării medierii şi de costurile de deplasare a mediatorului).
Valoarea pretenţiei/ taxei reconvenţionale MDL Taxa de mediere MDL Onorariul pentru orele suplimentare MDL/ORĂ
Până la 20 000,00 1 500,00 100,00
20 001,00 – 50 000,00 2 500,00 100,00
50 001,00-100 000,00 3 000,00 150,00
100 001,00-200 000,00 4 000,00 150,00
200 001,00-300 000,00 5 000,00 215,00
300 001,00-400 000,00 7 000,00 215,00
400 001,00-500 000,00 9 000,00 335,00
500 001,00-600 000,00 12 000,00 350,00
600 001,00-700 000,00 14 000,00 350,00
700 001,00-800 000,00 15 000,00 350,00
800 001,00 + Contactaţi Centrul Conform înţelegerii

1.3. Pentru cazurile cu mai mult de două părţi, taxa de mediere se majorează cu 15% pentru fiecare parte suplimentară.

1.4. Pentru fiecare pretenţie sau taxă reconvenţională ce depăşeşte valoarea de 800 001,00 MDL sau dacă cazul nu poate fi cuantificat în valoare monetară, taxa percepută de Centrul de Mediere se va stabili individual.

1.5. Onorariile se partajează egal între părţi, dacă părţile nu convin altfel şi notifică Centrul.