Cursul de formare inițială a mediatorilor, 22.03.2018

Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat, cu susținerea Cosiliului de Mediere și Centrului pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR), la 22 martie, cursul de instruire inițială în domeniul medierii. Cursul a avut genericul ”Baza teoretică generală” și a înglobat următoarele subiecte:

  • Prevederile cadrului legislativ general și național cu privire la mediere; Gestionarea biroului de mediere;
  • Particularitățile tranzacției de mediere și alte acte indispensabile procesului,
  • Medierea conflictelor de familie, de muncă, penale, contravenționale.

Formatorii cursului respectiv au fost mediatorii Centrului de Mediere, care au fost printre primii mediatori formați de către CEDR și primii promotori ai medierii în Republica Moldova. La fel, dept formator a fost și dl Cojocaru Victor, Președinte al Patronatului, mediator al Biroului individual al mediatorului și formator al mediatorilor.

La curs au participat reprezentanți ai profesiilor juridice, funcţionari din cadrul autorităţilor publice și profesionişti cu experiență în alte domenii. Participanții la curs au fost familiarizați cu legislația națională cu privire la mediere, iar formatorii și-au împărtăți experiența și dexterietatea căpătată în timp.

Directorul Centrului de Mediere, dl Lefer Dumitru a salutat intenția cursanților de a deveni mediatori, de a spori calitatea procesului de soluționare alternativă a conflictelor și de a dezvolta instituția medierii în Republica Modova.

Acest program de instruire reprezintă o parte a unui proiect implementat la solicitarea Ministerului Justiţiei și susţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).