Regulamentul privind evaluarea și controlul serviciilor prestate de către mediatori

REGULAMENTUL PRIVIND EVALUAREA ŞI CONTROLUL SERVICIILOR PRESTATE DE CĂTRE MEDIATORII CENTRULUI DE MEDIERE DIN CADRUL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A RM

  1. Prezentul Regulament determină ordinea de evaluare şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatori, de către Centrul de Mediere de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (în continuare – Centrul de Mediere).

Organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatori, de către Centrul de Mediere se realizează în conformitate cu prevederile legii nr. 137-XX din 03.07.2015 cu privire la mediere (M.O. Nr. 224-233 din 21.08.2015), cu prevederile altor legi în vigoare ale Republicii Moldova, actele internaționale la care Republica Moldova este parte și prezentul Regulament, |

  1. Centrul de mediere a Camerei de Comerț și Industrie are sarcina de a face o evaluare corectă și obiectivă asupra îndeplinirii sarcinilor sale de către Mediator, bazându-se pe discuțiile pe care le are cu Mediatorii și informațiile care vin din chestionarele completate de către părțile la procesul de mediere cu care a lucrat Mediatorul.
  2. Intervievarea este importantă din câteva considerente:

– Aceasta permite viitoarelor părţi la procesul de mediere să efectueze o evaluare a competenţelor mediatorului luând în considerare opinia altor părți;

– Aceasta înlătură anumite temeri și riscuri pentru părţi la alegerea Mediatorului, permițându-le să-i evalueze competenţa, precum și în ce măsură acesta s-ar potrivi cazului lor concret;

– Aceasta permite Mediatorului să cunoască opinia părţilor la proces cu privire la eficienţa sa și despre modul cum a decurs procesul de mediere în general. La fel, permite mediatorului să-și cunoască punctele forte și să îmbunătăţească abilităţile sale profesionale acolo unde este necesar să le dezvolte;

– Aceasta permite Centrului de mediere să ţină cont de competenţele profesionale pentru anumite tipuri de litigii, la recomandarea Mediatorilor.

  1. Intervievarea are drept scop de a constata situaţiile când părţile sunt mulţumite de competenţa şi stilul Mediatorului, precum şi de a evidenţia nemulțumirile părților.

Comentariile părților vor permite :

– Acordarea de informaţii viitorilor participanţi la procesele de mediere despre modalitatea de lucru a mediatorului;

– Cunoașterea de către mediatori a felului cum părţile au perceput procesul de mediere, opinia acestora dacă a fost eficace și în ce măsură.

  1. La sfîrșitul fiecărei medieri, mediatorul va invita participanţii să completeze un chestionar (feedback), Anexă

Chestionarul poate fi completat de mână sau în format electronic.

  1. Este foarte important ca părțile să fie conștiente de faptul că informația pe care o comunică prin completarea chestionarului ar putea fi decisivă pentru alegerea acestui mediator de către alte părți. Este important că părțile să nu se lase influențate de rezultatul medierii, dar să se concentreze pe munca pe care a depus-o mediatorul și contribuţiile acestuia care au părut esenţiale. Sarcina mediatorului este dificilă, din acest considerent este important ca răspunsurile la întrebările din chestionar să fie cât mai constructive.
  1. De asemenea, întru aprecierea calității serviciilor oferite de către mediator pot fi utilizate și alte informaţii care se obţin în urma discuțiilor cu acesta. Centrul de mediere va fi atent la comentariile de pe forumurile de specialitate cu referire la Mediatorii din lista sa.
  2. Secretariatul Centrului de mediere va înregistra într-un registru separat toate sesizările telefonice sau pe e-mail care au parvenit de la părțile implicate într-un litigiu examinat în cadrul Centrului de mediere cu referire la activitatea mediatorilor Centrului.

Vezi aici Regulamentul privind evaluarea și controlul serviciilor prestate de către mediatori