Trainingul de Formare a Formatorilor în Mediere

La data de 04-05 Februarie 2020va avea loc prima sesiune a trainingului de Formare a Formatorilor in Mediere” în cadrul Camerei de Comert si Industrie a Republicii Moldova, (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 151)

Agenda este divizată pentru 2 zile de training și este formată din urmatoărele subiecte: Instruire despre Formarea Formatorilor în Mediere, rolul Formatorului de Mediere, abilitățile necesare de dezvoltat și stilurile de lucru ale unui Formator pe Mediere.

Experții și participanți: formatorii Centrului de Soluționare Eficientă a Disputelor – Londra (CEDR). Experți: Andy Grossman (Mediator Internațional) și Neil Goodrum (Mediator internațional si Avocat – UK), Felicity Steadman (Mediator Internațional), Susanne Schuler (Mediator Internațional), reprezentanți ai Consiliului de Mediere și Centrului de Mediere.

Evenimentul este organizat de Echipa de Proiect împreună cu Consiliul de Mediere, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Centrul de Mediere. Acest eveniment este parte a Proiectului de implementare a Medierii și Arbitrajului Comercial în Republica Moldova, implementat de către Organizația Internațională pentru Dezvoltare Dreptului (IDLO) împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și finatat de către USAID.