FAQ

Întrebarea 1 - Ar putea litigiul fi subiectul soluționării prin mediere în conformitate cu cadrul legal existent?

Sunt puține situații în care medierea nu este permisă prin lege. În cazul în care disputa sau o parte a disputei se referă la ordine publică (legea obligatorie), chestiuni sau drepturi inalienabile, medierea poate fi realizată, în dependență de context.  Cu toate aceste, acordul de tranzacție trebuie să respecte legea obligatorie și drepturile inalienabile.

Intrebare 2 - Poate fi recomandat părților să recurgă la mediere la această etapă a procesului de judecată?

Înainte de a verifica oportunitatea disputei pentru mediere, judecătorul va trebui să verifice dacă conform prevederii Codului de Procedură Civilă (CPC), părțile, totuși, pot fi recomandate pentru mediere.

Intrebare 3 - Există alte procese de judecată în derulare care implică aceleași părți sau una dintre părți pe aceleași chestiuni sau chestiuni interdependente?

Medierea oferă flexibilitate procesului de soluționare a disputei.  Dacă părțile nu preferă altceva, mediatorul le va încuraja să abordeze disputa într-un mod cuprinzător.  După caz, medierea poate contribui la soluționarea câtorva proceduri concomitente și genera o soluție privind relațiile generale dintre părți.

Intrebare 4 - Întrebarea 4 - Sunt multe părți implicate în procesul de judecată sau este destul de probabil că judecătorul va solicita (a) o parte/ți terțe să se alăture acțiunii?

 Complexitatea și durata procesului crește considerabil atunci când sunt prezente mai multe părți.  Medierea este un proces flexibil, în care pot participa multiple părți încercând să găsească o soluție echilibrată a intereselor diverse sau să ajungă la o soluție parțială.

Întrebarea 5 - Există o clauză cu privire la mediere în contract?

În  cazul în care în contract este inclusă o clauză referitoare la mediere, judecătorul va recomanda părților să recurgă la mediere, dacă această clauză nu va fi contestată de avocați. 

Întrebarea 6 - Bazându-vă pe experiența dvs., considerați posibilă soluționarea acestui litigiu?

În baza primei analize a cazului, a relațiilor dintre părțile implicate, caracterului litigiului precum și a altor factori externi (constrângeri de timp, probleme financiare ale companiei etc.), judecătorul poate vedea ”înafara” cadrului pur juridic și poate înțelege litigiul în mod diferit.  

Întrebarea 7 - O soluționare rapidă a litigiului este importnată?

Este demonstrat că unul din cele mai importante motive pentru care se recurge la mediere este necesitatea de a găsi o soluție rapidă  (și totodată, economisirea banilor).  Medierea poate dura doar cîteva ore.

Întrebarea 8 - Costurile procesului de judecată pot afecta semnificativ pretențiile financiare ce pot fi obținute prin hotărâre judecătorească?

Medierea, cu mici excepții, este cu mult mai ieftină decât arbitrajul sau procesul de judecată.  În cazul în care procesul de judecată generează un cost exagerat în comparație cu valoarea litigiului, deseori, medierea este o opțiune bună.   Cu cât este mai mică valoarea litigiului, cu atât medierea poate fi de folos părților în soluționarea litigiului într-un mod rapid și cost -efectiv.  Costul avocaților și altor profesioniști (ex. consilieri tehnici sau experți) în cadrul medierii va fi limitat, deoarece durata procesului este semnificativ mai scurtă și mai previzibilă.     

Întrebarea 9 - Dacă una sau ambele părți au resurse limitate pentru a le folosi în procesul de judecată?

Medierea, cu mici excepții, este cu mult mai ieftină decât procesul de judecată.  Medierea, în majoritatea cazurilor, va fi un mecanism mai accesibil de  soluționare a litigiului.

Întrebarea 10 - Există vre-o probabilitate că cazul va fi complicat pentru soluționare (lipsa probelor, chestiuni complexe sau tehnice, )?

În cazurile în care sunt puține probe sau acestea lipsesc și este dificil de a lua o decizie, medierea este probabil, calea corectă spre un rezultat mai bun pentru părțil.   În mod similar, când cazul este foarte complex și tehnic, s-ar putea să fie dificil pentru judecător să ajungă la vre- o decizie fără intervenția experților, fapt ce va genera costuri suplimentare și ar putea duce la contradicții.   Intervenția mediatorului permite desfășurarea discuțiilor tehnice între părți. Deseori părțile comunică între ele, doar prin avocații acestora.

Întrebarea 11 - Este posibil ca hotărîrea să fie executată cu dificulatate sau să fie supusă resursului?

Nu întotdeauna părțile, din diferite motive, pun în aplicare hotărârea judecătorească (dificil de executat, lipsa resurselor, opoziție față de hotărâre …) sau va fi atacată, oricare ar fi hotărârea.   Medierea nu se confruntă cu aceleași greutăți.  Medierea dispune de o rată de aplicare voluntară , foarte înaltă.

Întrebarea 12 – Cât de probabil este ca cel puțin una dintre părți să aibă nevoie de un precedent legal?

Unele cazuri sunt transmise în judecată cu intenția de a crea un nou precedent legal, care va avea un impact social mai amplu decât însăși cazul respectiv.  Rezultatele obținute prin mediere nu sunt cunoscute sau obligatorii pentru alte părți, deci chiar și dacă medierea obține un rezultat bun, acesta nu se va aplica în cazurile din viitor. Deci, medierea nu este benefică pentru astfel de cazuri.  În mediere nu poate fi stabilit un precedent legal.

Întrebarea 13 - Există vreo probabilitate că decizia nu va fi echitabilă sau va fi injustă pentru cel puțin una din părțile implicate?

În unele cazuri hotărârea judecătorului poate fi injustă pentru cel puțin una dintre părți din cauza imposibilității judecătorului de a se baza pe un șir elemente sau probe (ex. motive procedurale).  În astfel de cazuri, medierea poate fi benefică pentru părți deoarece nu este limitată de legislația procedurală, iar regulile privind probele pot fi uneori evitate.

Întrebarea 14 - Este oare necesară o atmosferă privată/ păstrarea confidențialității privind elementele litigiului?

Medierea este în totalitate confidențială conform legii și declarației de confidențialitate.

Întrebarea 15 – Dosarul este asociat cu o chestiune de principiu?

Unele cazuri au o mare încărcătură emoțională sau sunt motivate de principii esențiale.  Părțile urmează să obțină o abordare potrivită care recunoaște și validează principiul de.  Dacă acest lucru rămâne fără atenție, o parte ar putea avea sentimentul unei nedreptăți sau înfrângeri chiar dacă hotărârea judecătorească este  luată în avantajul ei.  Medierea, probabil, va aduce satisfacție în astfel de cazuri.  

Întrebarea 16 - Este oare probabil că litigiul reprezintă doar o parte a altor conflicte de bază / ne exprimate?

Fiind rugat să soluționeze un caz, judecătorul este limitat de petițiile părților, chiar și dacă sunt cauze sau necesități de bază clare (sau mai puțin clare).   Nevoile neexprimate pot aprinde un nou conflict imediat după luarea deciziei.  Medierea nu se limitează la solicitările inițiale ale părților. Sarcina mediatorului este să înțeleagă și să abordeze interesele de bază și eventualele conflicte asociate cu scopul de a obține o soluționare cuprinzătoare.  

Întrebarea 17 - Emoțiile joacă un rol decisiv în litigiu?

Unele litigii au o încărcătură emoțională foarte mare.  Părțile necesită o abordare potrivită care recunoaște și validează chestiunile.  Dacă nevoile emoționale sunt lăsate fără atenție, o parte ar putea avea un sentiment de injustiție sau înfrângere chiar și dacă hotărârea judecății este în favoarea ei. Medierea, mai mult decât probabil, va aduce satisfacție în astfel de cazuri.  

 

Întrebarea 18 - Este important pentru părți să mențină relații în viitor?

Bătăliile confrontaționiste din judecată și procedurile de arbitraj dăunează relațiilor de business sau personale.  Câteodată, procedurile afectează și relațiile cu părțile terțe.  În mediere, participanții principali se vor întâlni, vor discuta despre litigiul lor și vor elabora o soluție comună. Există o probabilitate mai mare de păstrare sau restaurare a relațiilor de afaceri.  Persoanele individuale implicate în conflict, de asemenea, își vor păstra, probabil relațiile personale în rezultatul medierii

Întrebarea 19 - Rezultatul hotărârii judecătorești ar putea fi îndoielnic pentru părți?

Agențiilor economici nu le place incertitudinea.  Aceștia necesită previzibilitate cu privire la finanțele lor pentru a face investiții sau a adapta strategia de business în cazul unor eventuale pierderi.  Incertitudinile, la fel pot genera stresuri suplimentare pentru antreprenori.

Întrebarea 20 - Este important pentru părți să dețină controlul asupra rezultatului litigiului?

Părțile care înaintează cazul în judecată deleagă soluțioinarea conflictului către judecător.  În mediere, părțile dețin controlul asupra deciziei.

Întrebarea 21 - Este important pentru părți să dețină controlul asupra perioadei de timp și organizării procesului decizional?

În cazul în care părțile doresc să dețină controlul asupra vitezei procesului și a costurilor, medierea este potrivită.  

Întrebarea 22 – Dezvinovățirea publică este importantă pentru ambele părți?

Părțile care caută dezvinovățire publică pot alege ambele căi: procesul în judecată sau medierea.  Hotărârea judecății este publică și poate aduce a dezvinovățire satisfăcătoare.  Soluționarea prin mediere este confidențială însă părțile pot, în cadrul unui acord, să prevadă ca una dintre părți să prezinte scuze publice sau să emită un comunicat de presă comun. Avantajul medierii este că anunțul public poate fi elaborat în comun, de către părți.  

Întrebarea 23 - Avocații sau părțile susțin ideea unei soluții negociate prin mediere?

Sunt cazuri în care  avocații sunt convinși de interesul față de negocieri sau mediere, dar părțile ezită sau șovăiesc. Suportul judecătorului ar putea ajuta părțile să-și depășească îndoielile.

Întrebarea 24 - Va ajuta medierea părțile să restabilească dialogul/relațiile dintre ei?

Medierea poate ajuta părțile să restabilească relațiile și să poarte o discuție deschisă.  Acest fapt contribuie la dezvoltarea unui acord sustenabil. 

Întrebarea 25 - Va ajuta medierea părțile să găsească o soluție potrivită care va fi mai bună decât pur și simplu aplicarea cadrului legislativ?

În mediere, legislația este un punct de referință pe parcursul întregului proces. Totuși, în cadrul legal, medierea oferă spațiu pentru a făuri  acorduri foarte individualizate care reflectă înțelegerea conflictului de către părți. 

Întrebarea 26 - Va ajuta medierea părțile să dezvăluie informația într-un mediu confidențial?

Deficitul de informație poate fi sursa unui conflict.  Medierea poate oferi un mediu sigur care va facilita schimbul de informații.  Medierea este un proces confidențial, protejat ca atare de lege și de  o declarație semnată de ambele părți.   

Întrebarea 27 - Va ajuta medierea părțile să stabilească condiții pentru scuze?

O scuză implică recunoașterea unei leziuni și acceptarea responsabilității, efectului și a vulnerabilității.  Câteodată scuzele sunt necesare dar dificile.  Medierea oferă spațiu pentru scuze.

Întrebarea 28 - Va oferi medierea, părților, oportunitatea să efectueze o ”verificare a realității” vizavi de pozițiile acestora și/sau șansele de a prevala în dispută?

Unele așteptări prea mari ale părților în legătură cu rezultatul procesului de judecată pot sili părțile să se comporte nerațional.  Această atitudine poate fi încinsă, menținută sau umflată de avocații părților. O parte din lucrul mediatorului este de a ajuta părțile să efectueze o ”verificare a realității”.  Ca o parte terță, neutră și imparțială, mediatorul poate fi obiectiv și discuta părțile interioare sau eventualele consecințe adverse, care ar putea fi trecute cu vederea de o parte sau alta. 

Întrebarea 29 - De ce aleg medierea?

Indiferent dacă sunteți o întreprindere mică sau un agent economic mare, relațiile bune cu clienții, utilizatorii, furnizorii și personalul reprezintă cheia succesului. Doriți să vă concentrați toată atenția pe afacere. Orice conflict în legătură cu afacerea nu este doar o distragere a atenției, acesta poate duce la pierderi financiare însemnate și irosirea timpului prețios. Medierea oferă o modalitate de a soluționa litigiile, în care mai degrabă negociați soluția, decât să o lăsați la discreția judecătorului.

Întrebarea 30 - Ce este medierea?

Medierea este un proces flexibil desfășurat în confidențialitate în care o persoană neutră oferă asistență părților în încercarea de a ajunge la un acord negociat care vizează un litigiu sau conflict, în care părțile dețin controlul final asupra deciziei de a soluționa și condițiile ce vizează soluția.

Întrebarea 31 - Ce beneficii oferă medierea agenților economici în comparație cu procesul de judecată?

Puteți economisi timp, bani, reduce riscul, stresul și salva relațiile și aveți posibilitatea de a alege, a deține controlul, a folosi creativitatea, si a vă bucura de confidențialitate.

Întrebarea 32 - Când poate fi utilizată medierea?

Medierea poate fi folosită în orice moment, iar judecătorul vă poate încuraja să o utilizați. Dacă a început procesul de judecată, acesta poate fi stopat pe perioada medierii. Drepturile dvs. legale rămân intacte.

Întrebarea 33 - În ce tipuri de litigii poate fi utilizată medierea?

Medierea poate fi utilizată pentru a soluționa orice tip de litigiu între un agent economic și clienții săi, angajații sau alți agenți economici. De exemplu, poate fi folosit într-un litigiu  cu privire la produse sau servicii, cu privire la o factură sau impozitele neachitate, ceva ce a fost achizițioant de compania dvs. sau o situație în care relația cu clientul, contractorul sau furnizorul s-a deteriorat.

Întrebarea 34 - Cine administrează serviciul național de mediere pe lângă instanțele de judecată?

Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie al Republicii Moldova administrează serviciul la nivel național.

Întrebarea 35 - Cine sunt mediatorii?

Toți mediatorii angajați de Centrul de Mediere sunt înregistrați de Consiliul de Mediere în conformitate cu prevederile referitoare la instruire prevăzute în Legea cu privire la mediere a Republicii Moldova.

Întrebarea 36 - Cum funcționează mecanismul de expediere a unui dosar în mediere?

Mai jos sunt pașii de bază privind expedierea si mersul dosarului în procedura de mediere.

Întrebarea 37 - Pe cine îl pot contacta pentru a afla mai multe informații?

Pentru mai multe informații despre mediere, contactați +373 68969696 pentru a discuta cu un manager de caz din cadrul Centrului de Mediere. De asemenea, puteți accesa pagina de internet a Centrului de Mediere, la adresa  http://mediere.chamber.md/.