Codul de conduită pentru Mediatorii Centrului de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

 

 1. Introducere

Acest Cod de Conduită (‘Cod’) se aplică față de orice persoană care acționează în calitate de Mediator sub auspiciile Centrului de Mediere a Camerei de Comerț și Industrie a  Republicii Moldova (“Centru”), și conform condițiilor Acordului Model de Mediere a Centrului.

 1. Competență și disponibilitate

Mediatorul asigură Părțile că el sau ea:

2.1      este înregistrat în Registrul de stat a Mediatorilor a Ministerului Justiției și dispune de  competențele și cunoștințele necesare pentru a activa în calitate de Mediator, în baza instruirii regulate și instruirii continue, prevăzute de Consiliul de Mediere

2.3        dispune de suficient timp pentru a se pregăti  bine, rapid și eficient pentru efectuarea Medierii.

 1. Onorariul și cheltuielile

Mediatorul:

3.1      informează clar Părțile, direct sau prin intermediul Centrului, despre plățile și cheltuielile aferente Medierii, înainte de începutul Medierii.

3.2      Nu prelungește Medierea fără necesitate, în cazul în care, în opinia Mediatorului, nu va exista o probabilitate rezonabilă de soluționare a disputei.

 1. Independență și neutralitate

Mediatorul:

4.1      în orice moment acționează și se străduie să acționeze just, independent și complet imparțial față de Părți, fără oricare părtinire în favoarea, sau discriminare împotriva oricăror Părți

4.2      asigură ca părțile și reprezentanții lor dispun de oportunități corespunzătoare  pentru a fi  parte la Mediere  

4.3      dezvăluie Părților orice fapt pe care Mediatorul îl cunoaște la moment sau în orice alt moment, care ar putea fi considerat că crează sau ar putea crea un conflict de interese (aparent, potențial sau real) în legătură cu Părțile și disputa lor și astfel, nu  acționează sau continua să acționeze în calitate de Mediator, doar dacă Părțile nu vor recunoaște o astfel de dezvăluire și vor fi de acord ca Mediatorul să continue participarea:

            astfel de chestiuni includ dar nu se limitează la următoarele:

 • relații personale sau de afaceri cu oricare dintre Părți
 • orice interes financiar sau de altă natură în rezultatul Medierii
 • a acționat (personal sau prin biroul Mediatorului) în orice calitate, alta decât cea de Mediator în alte Medieri pentru alte Părți
 • fiind cunoscut dinainte cu orice informație confidențială despre Părți sau despre subiectul disputei (dar cu excepția oricărei informații confidențiale oferită Mediatorului de una din Părți în legătură cu disputa)
 • orice astfel de chestiuni care implică un membru apropiat al familiei Mediatorului. 

4.4      nu acționează (și nici un membru al biroului Mediatorului sau membru apropiat al familiei) pentru oricare altă Parte, individual, în legătură cu disputa, atât în perioada de timp când activează ca Mediator, cât și după aceasta, fără consimțământul în scris al tuturor Părților.

 1. Desfășurarea Medierii

Mediatorul respectă toți termenii Acordului de Mediere model al Centrului (îndeosebi, cu referire la confidențialitate) și efectuează medierea în conformitate cu Procedura Acordului de Mediere model a Centrului.

 1. Asigurarea de răspundere civilă profesională

Mediatorul  poate avea o asigurare de răspundere civilă profesională care ar acoperi  sumă minimă determinată de Consiliul de Mediere împotriva riscului care ar putea apărea în exercitarea obligațiilor de Mediator.

 1. Retragerea din proces
 • Mediatorul se va retrage din Mediere în cazul în care el/ea:
 • este solicitat să procedeze astfel de una dintre Părți
 • încalcă Codul prin continuarea exercitării capacității de Mediator
 • este solicitat de una sau mai multe Părți să acționeze sau să se abțină de la acțiuni care ar încălca Codul sau legea.

7.2        Mediatorul se poate retrage din mediere la discreția sa și după consultări cu Părțile dacă Mediatorul crede că e necesar și potrivit (întotdeauna ținând cont de o obligațiile de confidențialitate) în cazul în care:

 • Partea acționează încălcând Acordul de Mediere model al Centrului
 • Partea acționează într-o manieră inconsistentă și criminală
 • Mediatorul decide că continuarea medierii probabil nu se va solda cu o tranzacție
 • Oricare dintre Părți invocă că Mediatorul încalcă Codul.   
 1. Instruirea continuă și controlul calității

8.1        În primii cinci ani după finalizarea instruirii inițiale a mediatorilor (care trebuie să fie acreditată de Consiliul de Mediere), Mediatorul rămâne în procesul de instruire continuă acumulând minimum 20 ore în fiecare an și în continuare un minimum de 10 ore pe an.  Mediatorul, în fiecare an, prezintă Consiliului de Mediere, în modul stabilit și în limitele prescrise de Consilul de Mediere, informații refeitoare la instruirea permanentă.

8.2     Mediatorul  va aborda toate problemele recurente menționate de părți, iar dacă în opinea Centrului, acestea rămân nesoluționate, mediatorul își va pierde calitatea de membru al grupului de mediatori.

 1. Plângeri

Mediatorul va răspunde și va coopera în cadrul oricărei proceduri de investigare a plângerilor, inițiată de o Parte prin intermediului Consiliului de mediere, inclusiv va  participă la  ședințele organizate de Consiliul de Mediere.