*Стоимость

1.1. Pentru fiecare pretenţie sau acţiune reconvenţională de la 1500,00 MDL până 1 000 000,00 MDL, taxa de mediere a Centrului de Mediere va constitui 2% din valoarea pretenţiei sau a taxei reconvenţionale, sumă care va cuprinde:

  • Un litigiu între două părţi;
  • 5 ore pentru pregătirea medierii;
  • Zi de mediere de 5 ore;
  • Numirea mediatorului direct de către Centru sau de către părţi, de comun acord, din lista mediatorilor Centrului şi administrarea cazului pe toată durată acestuia;
  • Desfășurarea medierii la sediul Centrului de Mediere din mun. Chişinau, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 151, (pentru medierile care se vor desfășura în alte localităţi, părţile sunt responsabile de costurile aferente spațiului desfășurării medierii și de costurile de deplasare a mediatorului).
Valoarea pretenţiei/ taxei reconvenționale MDL Taxa de mediere MDL Onorariul pentru orele suplimentare MDL/ORĂ
1500,00 – 20 000,00  

2%

100,00
20 001,00 – 50 000,00 100,00
50 001,00 – 200 000,00 150,00
200 001,00 – 400 000,00 215,00
400 001,00 – 500 000,00 335,00
500 001,00 -1 000 000,00 350,00
1 000 001,00 + Contactaţi Centrul Conform înţelegerii

1.2. Pentru cazurile cu mai mult de două părţi, taxa de mediere se majorează cu 15% pentru fiecare parte suplimentară.

1.3. Pentru fiecare pretenţie sau taxă reconvenţională ce depăşeşte valoarea de 1 000 001,00 MDL sau dacă cazul nu poate fi cuantificat în valoare monetară, taxa percepută de Centrul de Mediere se va stabili individual.

1.4. Onorariile se partajează egal între părţi, dacă părţile nu convin altfel şi notifică Centrul de Mediere.