Международное законодательство

 1. Codul deontologic AMF al mediatorului familial

 2. Codul de Etică al Mediatorilor Polonia

 3. Decretul nr.66/2012 din 20 ianuarie 2012 privind soluționarea amiabilă a litigiilor

 4. Decretul Regal nr.980 din 13 decembrie 2013 prin care se stabilesc anumite aspecte ale Legii nr.5 din 6 iulie 2012, cu privire la mediere în materie civilă și comercială

 5. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii civilă și comercială

 6. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului  European și a  Consiliului din 21 mai 2008 . privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

 7. Legea nr. 55/2002 privind medierea – Ungaria 

 8. Legea nr.4 din 27 aprilie 2015, privind statutul victimei unei infracțiuni – Spania

 9. Legea nr.5 din 6 iulie 2012 privind medierea în materie civilă și comercială – Spania

 10. Legea nr. 202/2012 Col. privind medierea și mdificarea anumitor legi (Legea privind medierea) – Cehia

 11. Legea nr.527 din 14 iulie 2000 privind serviciul de probațiune și mediere – Cehia

 12. Legea de modificare a Codului judiciar în ceea ce privește medierea din 21 februarie 2005 – Belgia

 13. Ordinul JUS-746 din 07 mai 2014, prin care se pun în aplicare articolele 14 și 21 din Decretul Regal 980 din 13 decembrie 2013 și se creează Registrul Mediatorilor și al Instituțiilor de Mediere – Spania

 14. Ordonanța nr. 2011-1540 din 16 noiembrie 2011 privind transpunerea Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială – Franța

 15. Standarde pentru derularea medierii și standarde pentru conduita mediatorilor – Polonia

 16. Statutul profesiei de mediator – România