Lansarea mecanismului de mediere pe lângă instanțele de judecată

La 10 octombrie 2018, a fost lansată o nouă etapă a proiectului în domeniul medierii comerciale – mecanismul de mediere pe lângă instanțele de judecată, gestionat de Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Evenimentul a fost găzduit de către Ministerul Justiției al RM, cu suportul Consiliului de Mediere și cu asistența Centrului pentru Soluționarea Eficientă a Litigiilor (CEDR) din Marea Britanie.

Proiectul constituie un pas înainte spre consolidarea instituției medierii în Republica Moldova, ce va fortifica medierea pe întreg teritoriul republicii şi ar educa populaţia, în avantajele unei proceduri alternative de rezolvare a conflictelor.

Secretarul de stat Eduard Serbenco, prezent la eveniment, a vorbit și despre contextul mai larg al fazelor de derulare a proiectului medierii comerciale și arbitrajului în Republica Moldova: „Obiectivul proiectului este unul nobil, popularizarea în continuare și dezvoltarea instituției medierii, ce constă în soluționarea unor litigii pe cale neconflictuală prin intermediul mediatorului și fără ca părțile să se confrunte în instanțele de judecată. Proiectul are menirea de a fortifica medierea în Republica Moldova, valorificând avantajele acestora”.

”Urmărim informarea cetăţenilor despre serviciul de mediere. Preluăm experienţa altor state, unde medierea are un succes mare şi experienţa Marii Britanii. Avem interviurile şi statisticile companiilor mari care sunt foarte satisfăcute de mediere pentru confidenţialitatea şi rapiditatea şi costurile reduse”, a declarat Felicia Chifa, preşedinta Consiliului de Mediere.

Activitățile ce vor fi realizate în cadrul etapei lansate a proiectului au scopul de a crea un sistem eficient de interacțiune a instanțelor de judecată cu Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, prin direcționarea cauzelor ce urmează a fi soluționate de către mediatorii acestuia. Justițiabilii vor putea să-și aleagă independent mediatorul, care constant va comunica instanței evoluția procesului de mediere și rezultatul final.

Pentru informații suplimentare, contactați-ne la nr. de tel.: +373 69 96 96 96 sau scrieți-ne la adresa de E-mail mediere@chamber.md.