Conferința Internațională Medierea Online

La data de 15 noiembrie anul curent, directorul Centrului de Mediare în persoana dlui Lefter Dumitru și mediatorul Oceretnîi Sergiu au participat la Conferința Internațională Medierea Online, din cadrul Proiectului e-Medierea, Viitorul Soluționării Online a Litigiilor. Conferința a avut loc la Sofia, Bulgaria, organizat cu sprijinul financiar al Programului Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene.

E-medierea, cunoscută și sub numele de mediere electronică, este un tip de procedură de mediere, care se realizează prin utilizarea instrumentului TIC. E-medierea este o formă de soluționare alternativă a litigiilor, care se desfășoară online. Astfel, procedura de mediere electronică posedă toate caracteristicile și respectă cerințele aplicabile medierii tradiționale.

În cadrul conferinței, dl Lefter Dumitru a ținut un discurs în contextul promovării și dezvoltării continue a instituției medierii, impărtășind participanților bunele practici din Republica Moldova.

În ultimii ani, medierea electronică a devenit din ce în ce mai proeminentă din două motive principale. Pe de o parte, economia globală, extinderea afacerilor online, digitalizarea proceselor de afaceri conduc la o creștere a numărului de litigii transfrontaliere. Distanța dintre părți în astfel de cazuri, împiedică protecția eficientă a intereselor lor, atunci când mijloacele tradiționale de soluționare a acestor litigii sunt singurele instrumente de care dispun.

Apariția mijloacelor online de soluționare a litigiilor vine să răspundă acestor impedimente, dovedind cetățenilor soluții ușor de utilizat, rapide și rentabile. Pe de altă parte, soluționarea online alternativă a litigiilor este o consecință firească a utilizării largi a comunicațiilor online și a necesității emergente a oamenilor de a-și gestiona procesele de la distanță.

Există o diversitate de platforme de mediere electronică. Prin utilizarea acestor platforme părțile stabilesc contactul cu mediatorii prin conferințe video, sesiuni online private individuale cu mediatorul, off și online conversații de chat. Aceste platforme beneficiază de mesaje electronice rapide și convenabile. În același timp, corespondența globală se realizează cu respectarea confidențialității și a securității informațiilor.

Reprezentanții instituțiilor de mediere din Grecia, Austria, Serbia și Bulgaria și-au împărtășit activitățile realizate și rezultatele acestora, au avut loc discuții de grup privind soluționarea onine a litigiilor- provocări juridice, sociale, de afaceri și etice, recomandările politice și a fost demonstrată platforma e-MEDIATION.Lasă un răspuns