Lansarea Fazei IV de implementare a proiectului ” Medierea comercială și arbitrajul în Republica Moldova”

Miercuri, la data de 27 martie 2019, în incinta Ministerului Justiției a avut loc evenimentul de lansare al Fazei IV de implementare a proiectului ” Medierea comercială și arbitrajul în Republica Moldova”, inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Dreptul la Dezvoltare (IDLO) și finanțat de către USAID.

La eveniment au participat: Serbenco Eduard- Secretar de Stat, Ministerul Justiției; Hilliard Karen- Director de misiune, USAID; Sax Angela- șeful de birou BERD rezident în Moldova; Meldon Margarita-manager regional al programului IDLO, Harea Serghei- președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), Lefter Dumitru- Director, Centrul de Mediere al CCI a RM, Postovan Dumitru- președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, Gheorghiță Adrian- Director Adjunct pentru susținerea și dezvoltarea afacerilor, Camera de Comerț Americană (AMCHAM), Grossman Andrzej- reprezentant al Centrului de Soluționare Efectivă a Conflictelor (CEDR), reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Ambasadei Marii Britanii, Băncii Mondiale, Consiliului de Mediere, Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție, cadre didactice și reprezentanți ai sectorului financiar-bancar.

Întrunirea a înglobat beneficiile și practica medierii comerciale în regiunile țării, percepția medierii comerciale în mediul de afaceri, arbitrajul, provocări contemporane, schimb de experiență și cele mai bune practici. Tănase Mihai-Consultant principal de program în Moldova, IDLO, a ținut un discurs referitor la percepția medierii comerciale în comunitatea de business,  prezentând rezultatele chestionării mediului de afaceri referitor la percepția medierii, frecvența disputelor apărute, modalități de soluționare, termeni și costuri. Sondajul realizat privind percepția medierii comerciale de către profesioniști și mediul de afaceri, a inclus estimări privind economia resurselor financiare și de timp prin utilizarea medierii, fiind menționat cadrul legal și anume legea din 03.07.2015 cu privire la mediere. Potrivit datelor acestuia, efectuat în baza a 65 companii respondente, majoritatea (66%) dintre ele se confruntă cu până la 5 litigii pe an în activitatea lor, 17% au până la 10 litigii anual, iar 18,5% – până la 25 cazuri pe an. Sondajul prezintă concluzia că pentru jumătate din respondenți valoarea medie/anuală a costurilor alocate pentru soluționarea litigiilor este între 5 000 – 20 000 lei, ce include preponderent cheltuieli de asistență juridică. De asemenea au fost discutate rezultatele obținute de activitățile derulate la etapele anterioare ale proiectului. În viitorul apropiat vor derula activități ce includ asistență pentru consolidarea capacităților Consiliului de Mediere, Centrului de Mediere al CCI a RM, prestarea serviciilor de mediere în pe tot teritoriu RM, ateliere de lucru și mese rotunde. Unul din obiectivele evenimentului a fost favorizarea cooperării și schimbul de bune practici între instituțiile de stat și participanții la mecanismele de soluționare a litigiilor.

Harea Serghei, președintele CCI a RM, a subliniat importanța medierii și arbitrajului ca metode sigure și avantajoase de soluționare a disputelor dintre agenții economici, menționând: ”Una din direcțiile prioritare de activitate a Camerei este intensificarea activităților de promovare a metodelor alternative de soluționare a litigiilor. Astfel, instituția camerală oferă servicii de mediere și arbitraj internațional. Pe parcursul anului trecut, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM a soluționat 123 litigii, iar Centrul de Mediere cca 30 de cazuri, ceea ce denotă că aceste tipuri de soluționare a disputelor au un impact pozitiv în țara noastră”. Lefter Dumitru, directorul Centrului de Mediere al CCI a RM reiterat că în materie de cauze comerciale, Centrul de Mediere a promovat și va continua să promoveze instituția medierii, astfel fiind  aproape și mereu în ajutor mediului de afacere din întreaga țară. Fortificarea capacității medierii și arbitrajului comercial la nivel național a devenit o prioritate în vederea îmbunătățirii accesului la justiție prin termeni și costuri reduse de soluționare a litigiilor, creșterii încrederii în sistemul judecătoresc și stimulării investițiilor directe prin sporirea încrederii investitorilor în eficiența medierii de soluționare a litigiilor comerciale. Postovan Dumitru- președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM s-a expus în privința lacunelor legislative și practice în domeniul arbitrajului, aspecte care urmează a fi îmbunătățite în cadrul proiectului dat în scopul unificării practicii arbitrale. La întrunirea de astăzi s-a discutat adițional despre modalități de îmbunătățire a cooperării între actorii implicați în domeniul medierii, astfel încât să fie pusă în aplicare o abordare adaptată necesităților specifice soluționării alternative a litigiilor în Republica Moldova.

Astfel spus, a fost demarată o nouă etapă de implementare a  proiectului ” Medierea comercială și arbitrajul în Republica Moldova”, care are drept scop primordial promovarea, dezvoltarea și fortificarea metodelor alternative de soluționare a disputelor.