Ședința de lucru a oamenilor de afaceri cu Directorul Centrului de Mediere a CCI a RM și Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM

La 01 noiembrie 2017, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a avut loc cea de-a doua întâlnire cu reprezentanții unui grup de companii- membri ai CCI a RM cu conducerea instituției camerale, a Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM. În cadrul întâlnirii, dna Calenic Natalia, Vicepreședintele CCI, a subliniat faptul că medierea și arbitrajul sunt modalitățile civilizate, rapide și economic avantajoase a soluționării litigiilor.

Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este rezultatul unui șir de eforturi legislative și organizatorice, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze pe rol, care sunt peste capacitatea fizică a judecătorilor.

La rândul său, dl Lefter Dumitru, Directorul Centrului de Mediere al CCI a RM a accentuat faptul că Centrul are experiență bogată, fiind prima organizație de mediere din RM și a punctat avantajele medierii precum:

 • imparțialitatea mediatorului;
 • confidențialitate atât față de partea adversă cât și față de terți;
 • soluționarea litigiilor are loc în termeni restrânși;
 • părțile își determină singuri soluția astfel fiind judecătorii propriului litigiu;
 • tranzacția de mediere are forță executorie;
 • cheltuielile sunt reduse;
 • relațiile între părțile litigiului se mențin bune, deoarece nici o parte nu pierde cazul (principiul win-win) etc.

Ulterior dl Postovan Dumitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM a menționat faptul că: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj.

Printre avantajele soluționării litigiilor prin arbitraj se numără:

 • procedura este mai rapidă şi mai puţin formală;
 • ședințele sunt confidențiale și nu se publică;
 • arbitrii au competenţa specializată;
 • părțile își desemnează singure arbitrii;
 • costurile sunt reduse;
 • hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii etc.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova consideră că este important ca mediul de afaceri să cunoască mai multe despre posibilitatea de a-și soluționa prin mediere și arbitraj. În scopul îmbunătățirii medierii și a arbitrajului a instituției camerale, vor fi organizate și în continuare întâlniri cu membrii Camerei și alți agenți economici cointeresați în soluționarea disputelor pe căi extrajudiciare.

Informații suplimentare:

E-mail: hr@chamber.md; mediere@chamber.md; arbitration@chamber.md

Tel: 022-235268; 022-235288