Soluționarea alternativă a litigiilor comerciale prin mediere și arbitraj- o preocupare a mediului de afaceri

La 26 octombrie 2017, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții unui grup de companii- membri ai CCI a RM cu conducerea Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM. În cadrul întâlnirii, dl Lefter Dumitru, Directorul Centrului de Mediere al CCI a RM și dl Postovan Dumitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, au menționat că:

Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este rezultatul unui șir de eforturi legislative și organizatorice, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze pe rol, care sunt peste capacitatea fizică a judecătorilor.

Medierea este o formă alternativă de soluționate a disputelor între două sau mai multe părți care doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, atestată conform prevederilor legislației în vigoare, în calitate de mediator. Părțile pot recurge la medierea atât a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată cât și a litigiilor în privința cărora nu a fost depusă cererea de chemare în judecată. Soluționarea conflictelor în cadrul medierii conturează un șir de avantaje: imparțialitatea mediatorului, confidențialitate atât față de partea adversă cât și față de terți, termeni restrânși de soluționare a litigiilor, părțile își determină singuri soluția astfel fiind judecătorii propriului litigiu, forța executorie a tranzacției de mediere, cheltuieli reduse, menținerea relațiilor bune între părțile litigiului etc.

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată în anul 1994 pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin. Printre avantajele soluționării litigiilor prin arbitraj se numără: procedura este mai rapidă şi mai puţin formală, confidenţialitatea ședințelor, competenţa specializată a arbitrilor, desemnarea arbitrilor de către părți, costuri reduse, hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii etc.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova consideră că este important ca mediul de afaceri să cunoască mai multe despre posibilitatea de a-și soluționa disputele în mod elegant și durabil, într-o perioadă de timp restrânsă și cu cheltuieli reduse, prin mediere și arbitraj. Astfel spus, pe parcursul perioadei următoare, vor fi organizate ședințe similare de informare și discuții. În scopul îmbunătățirii instituției medierii și a arbitrajului a instituției camerale, sunt mereu binevenite propunerile și sugestiile constructive.

Informații suplimentare:

E-mail: hr@chamber.md; arbitration@chamber.md

Tel.: 022-235268; 022-235288