Ședința de lucru a oamenilor de afaceri cu Directorul Centrului de Mediere a CCI a RM și Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM

La 21 noiembrie 2017, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a avut loc încă o întâlnire cu reprezentanții unui grup de companii- membri ai CCI a RM cu conducerea Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM.

Directorul Centrului de Mediere al CCI a RM, dl Lefter Dumitru, a ținut să menționeze că: medierea este o formă alternativă de soluționate a disputelor între două sau mai multe părți care doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, atestată conform prevederilor legislației în vigoare, în calitate de mediator. Părțile pot recurge la medierea atât a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, cât și a litigiilor în privința cărora nu a fost depusă cererea de chemare în judecată. Mediatorii Centrului de Mediere sunt instruiți atât național cât și internațional de către premierul de formare a mediatorilor din întreaga lume care oferă acreditare recunoscută la nivel internațional, CEDR din Londra, organizație care are experiență de neegalat de peste 24 de ani în soluționarea litigiilor, gestionarea conflictelor, instruire și în sistemele de justiție civilă.

Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, dl Postovan Dumitru, a accentuat faptul că: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată în anul 1994 pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin.

Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este rezultatul unui șir de eforturi legislative și organizatorice, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și a arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze pe rol, care sunt peste capacitatea fizică a judecătorilor.

Printre avantajele acestor două instituții, se numără:

 

Medierea

 

Arbitrajul
•          imparțialitatea mediatorului;

•          confidențialitate atât față de partea adversă cât și față de terți;

•          soluționarea litigiilor are loc în termeni restrânși;

•          părțile își determină singuri soluția astfel fiind judecătorii propriului litigiu;

•          tranzacția de mediere are forță executorie;

•          cheltuielile sunt reduse;

•          în cazul în care litigiul se află pe rol în instanță, în urma medierii cazului se întoarce taxa de stat (fond- 100%, apel- 75%, recurs- 50%);

•          posibilitatea existenței corupției este exclusă;

•          relațiile între părțile litigiului se mențin bune, deoarece nici o parte nu pierde cazul (principiul win-win) etc.

•          procedura este mai rapidă şi mai puţin formală;

•          ședințele sunt confidențiale și nu se publică;

•          arbitrii au competenţa specializată, fiind de talie națională și internnațională;

•          părțile își desemnează singure arbitrii;

•          costurile sunt reduse;

•          hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii etc.

 Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova consideră că este important ca mediul de afaceri să cunoască mai multe despre posibilitatea de a-și soluționa disputele pe căi extrajudiciare. În scopul informării, promovării și perfecționării medierii și a arbitrajului a instituției camerale, vor fi în continuare organizate ședințe similare de informare.

 

 

Informații suplimentare:

E-mail: hr@chamber.md; mediere@chamber.md; arbitration@chamber.md

Tel.: 022-235268; 022-235288