Ședința de lucru a oamenilor de afaceri cu Directorul Centrului de Mediere a CCI a RM și Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM

 La 15 noiembrie 2017, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a avut loc încă o întâlnire cu reprezentanții unui grup de companii- membri ai CCI a RM cu conducerea instituției camerale, a Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM. În cadrul întâlnirii, dl Harea Serghei, Președintele CCI, a subliniat faptul că pentru dinamica cotidiană, în care timpul este cea mai valoroasă resursă, medierea și arbitrajul sunt cele mai potrivite modalități de soluționare a litigiilor.

Centrul de Mediere, în calitate de promotor al medierii în Republica Moldova, atât la nivel regional cât și național, prestează servicii de înaltă calitate, rapide și eficiente. Dl Lefter Dumitru, Directorul Centrului de Mediere al CCI a RM a accentuat faptul că Centrul are experiență bogată, fiind prima organizație de mediere din RM. Dl Postovan Dumitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM a menționat faptul că: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj.

Particularitățile medierii Avantaje comune medierii și arbitrajului Particularitățile arbitrajului
·         confidențialitate atât față de partea adversă cât și față de terți

·         tranzacția de mediere are forță executorie

·         părțile își determină singuri soluția astfel fiind judecătorii propriului litigiu

·         relațiile între părțile litigiului se mențin bune, deoarece nici o parte nu pierde cazul (principiul win-win)

·         imparțialitatea mediatorului/ arbitrilor

·         ședințele sunt confidențiale și nu se publică

·         soluționarea litigiilor are loc în termeni restrânși

·         cheltuielile sunt reduse

·         procedura este mai rapidă şi mai puţin formală

·         părțile își desemnează singure arbitrii/mediatorul

·         posibilitatea existenței corupției este exclusă

·         arbitrii au competenţa specializată, fiind de talie națională și internnațională

·         hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova consideră că este important ca mediul de afaceri să cunoască mai multe despre posibilitatea de a-și soluționa disputele pe căi extrajudiciare. În scopul informării, promovării și perfecționării medierii și a arbitrajului a instituției camerale, va fi organizată o ulterioară ședință similară, la data de 21 noiembrie 2017, ora 11.00.

Informații suplimentare:

E-mail: hr@chamber.md; mediere@chamber.md; arbitration@chamber.md

Tel.: 022-235268; 022-235288