LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII

1.Standarde pentru derularea medierii şi standarde pentru conduita mediatorilor – POLONIA;;
Ordonanţa nr. 20111540 din 16.11.2011 – FRANŢA ;
3. Ordinul JUS-74607.05.2014 – SPANIA ;
4. Legea privind serviciul de probaţiune şi mediere – CEHIA ;
5. Legea nr. 2022012 – CEHIA;
6. Legea nr. 506.07.2012 – SPANIA ;
7. Legea nr. 427.04.2015 – SPANIA ;
8. Decretul Regal nr. 98013.12.2013 – SPANIA ;
9. Decretul Regal nr. 98013.12.2013 – SPANIA ;
10. Decretul nr. 662012 din 20.01.2012 – FRANŢA ;
11. Codul de etică al mediatorilor – POLONIA ;
12. Legea nr. 427.04.2015 – SPANIA ;
13. Statutul profesiei de mediator Romania 18.07.2015 ;
14. Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor – Romania ;
15. Codul european de conduită pentru mediatori ;
16. DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala;
17. DIRECTIVA 2006123 CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne;
18. Legea nr. 1922006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator – ROMANIA, cu toate modificările si completările la 16.01.2015.