De ce noi?

Centrului de Mediere al Camerei de Comerț şi Industrie a RM este prima organizație de mediere din Republica Moldova.
Centrul de mediere a fost creat în conformitate cu Decizia Consiliului CCI din19.12.2014 în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Centrul de mediere activează în conformitate cu „Statutul Centrului de mediere”, „Regulamentul cu privire la procedura de mediere” și „Regulamentul cu privire la evaluarea şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatori”.

Viziune
Centrului de Mediere al Camerei de Comerț şi Industrie actionează pentru ca oamenii de afaceri să prevină și să rezolve conflictele cu demnitate și respect.

Misiune
Centrului de Mediere al Camerei de Comerț şi Industrie are ca misiune dezvoltarea instituției medierii în folosul cetățenilor, mediului de afaceri și a sistemului judiciar.

La data de 19.01.2016 Ministerul Justiției al RM, în baza articolului 16 al Legii nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, cu Avizul nr.1 din 17.12.2015 al Consiliului de Mediere, a înregistrat Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie a RM în calitate organizație de mediere.

Activitatea Centrului de Mediere este organizată şi se desfăşoară în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie mun. Chişinau, str. Ştefan cel Mare 151.
Centrul de mediere este format din mediatori atestați atât pe plan național, cât și internațional (CEDR, Londra), şi întrunesc criterii de calificare înaltă în domeniu.

Valori
Credem în spiritul de echipă
Credem în inițiativă
Credem în diversitate
… și în potențialul uman

Activitatea Centrului de mediere este coordonată de Directorul Centrului de mediere. Centrul de mediere are un secretariat tehnic. Secretariatul tehnic asigura suportul necesar desfășurării activității Centrului de Mediere.

„NOI întelegem de ce mediul de afaceri vrea sa pastreze controlul asupra dosarului”.