De ce sa alegeti Centrul de Mediere al CCI

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR COMERCIALE PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI DE MEDIERE ARE URMATOARELE AVANTAJE:

CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR
In mediere părțile nu se mai confrunta cu procedurile publice ale ședințelor de judecata. Nimic din datele contractelor dumneavoastră ( sume, parteneri, obiect, situație financiara) nu vor fi făcute publice astfel încât sa ajungă la cunoștința concurentei dumneavoastră si totodată sa va poate prejudicia imaginea afacerii.
COSTURI REDUSE
Pentru soluționarea diferendelor, este cunoscut faptul ca orice cale judecătorească presupune costuri mari cum ar fi: taxa de stat, expertize, serviciile avocaților etc. ATENTIE! In cazul soluționării prin mediere a unui conflict aflat pe rolul instanțelor, aveți posibilitatea de a solicita returnarea taxei de stat; Tot un cost redus al conflictului rezulta si din soluționarea rapida a acestuia care practic limitează eficient pierderile companiei dumneavoastră.
RAPIDITATEA SOLUTIONARII
Derularea unei afaceri nu permite pauze in activitate, fără ca acestea sa fie “sancționate” de către concurenta sau fără sa genereze pierderi măcar in cota de piața. Medierea ajuta la o soluționare într-un timp foarte scurt fata de alternativele clasice de soluționare a problemelor apărute.
FACTORUL DECIZIONAL
Se evita riscul impunerii unei soluții externe la problemele de afaceri. Un tribunal de arbitraj sau o instanța de judecata vor privi situația doar prin prisma
documentelor depuse la dosar fără a avea in vedere contextul general. In situația unei hotărâri judecătorești, aceasta este posibil sa nu satisfacă
așteptările noastre vis-à-vis de soluționarea acelui conflict. De asemenea este cunoscuta experiența celor care au ajuns in procedurile de insolventa, li s-a desemnat un administrator/lichidator, si astfel si-au pierdut prerogativele de decizie asupra propriei lor afaceri.
PASTRAREA LEGATURILOR DE AFACERI DINTRE PARTI
Se salvează imaginea firmei creata prin contribuția partenerilor si propria tradiție comerciala, păstrând-si piața, furnizorii, partenerii de afaceri, într-un cuvânt, salvarea unor resurse importante.
In conflictele comerciale, care privesc aspecte legate de continuarea unui parteneriat, derularea unui contract (prestări, livrări, calitate), apariția dificultăților financiare sunt extrem de neproductive pentru parteneri, angajați si colaboratori.
Întreaga afacere poate fi compromisa pe termen lung de aceste conflicte. Centrul de Mediere va oferă posibilitatea sa le rezolvați in timp scurt, sa decideți singuri cum sa transformați o situație nefavorabila într-o noua oportunitate si sa găsiți soluții pe termen lung.

DOMENII PE CARE LE MEDIEM

Medierea in litigiile bancare:

 • Conflicte intre banca si clienți;
 • Renegocierea condițiilor contractuale;
 • Clauze abuzive;
 • Eșalonare plați;
 • Conflicte intre angajații băncii, precum si orice tip de conflict in domeniul bancar in care părțile pot dispune.

Medierea in litigiile cu asiguratorii:

 • Conflicte intre asigurator si asigurat privind valoarea si modalitatea de plata a despăgubirilor;
 • Executarea si rezilierea contractelor de asigurare;
 • Conflictele intre societățile de asigurări;
 • Conflicte privind accidentele de circulație cu avarii ușoare, precum si orice tip de conflict in domeniul asigurărilor in care pârțile pot dispune;

Medierea litigiilor de munca:

 • Drepturi bănești;
 • Desfacerea Contractului Individual de Munca;
 • Negocierea Contractului Colectiv de Munca;
 • Reducerea schemei de personal;
 • Relații intre sindicate si patronate;
 • Hartuire, discriminare, precum si orice tip de conflict de munca in care pârțile pot dispune;

• Construcții: conflicte intre beneficiar si executant (ex. cu privire la majorarea costurilor, întârzieri in executare, etc);
• Transportul: intre transportator si beneficiarii transportului (ex. pieirea bunului pe perioada transportului);
• Leasingul auto/imobiliar;
• Vânzări: conflictele dintre vânzător – cumpărător.
• Transfer de tehnologie
• Consultanta
• Servicii (eșalonări de plați)
• Orice situație conflictuala generata in derularea contractelor de natura comerciala.