Centrul de Mediere, acredidat ca formator

La 14.11.2017, Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a fost acredit de către Consiliul de Mediere drept furizor de formare inițială și continuă a mediatorilor.

Astfel, Centrul de Mediere întrunește exigențele prevăzute în Legea nr. 137, din  03.07.2015, cu privire la mediere și Ordinul Ministerului Justiției nr. 647, din  07.12.2015, pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor.

Unicitatea cursurilor organizate de către Centrul de Mediere constă în experiența și cunoștințele dobândite de formatori, atât pe plan național, cât și internațional. Printre formatori, vor fi și mediatorii Centrului, care sunt în curs de finalizare a instruirii pentru formatori, organizat de către Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR), Marea Britanie.

Instruirilie vor fi organizate pentru inițierea viitorilor mediatori, pentru dobândirea tehnicilor și calităților necesare, dar și pentru formarea lor continuă sau aprofundarea mediatorilor deja atestați, într-un anumit domeniu.

Aceste instruiri vor avea drept scop promovarea medierii calitative, drept mijloc de soluționare alternativă a disputelor, familiarizarea cu noile tehnici, împărtășirea experienței, organizarea workshop-urilor și meselor rotunde, dialoguri interactive, astfel încât persoanele interesate să beneficieze de suportul informațional și unificarea comunității mediatorilor.

Informația referitoare la data, locul și timpul desfășurării instruirilor, va fi plasată pe situl web mediere.chamber.md și pe pagina de facebook a Centrului de Mediere.

Pentru informație suplimentară, scrieți-ne la adresa de E-mail mediere@chamber.md.