18 persoane au fost instruite în domeniul medierii comerciale

Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR) a organizat, în perioada 15 – 21 martie, cursul de instruire în domeniul medierii comerciale. Cei care au promovat cu succes cursul, urmează să primească acreditarea (CEDR) și vor continua să activeze în calitate de mediatori pentru cazuri comerciale în instanţele de judecată din țară.

La curs au participat reprezentanți ai profesiilor juridice, funcţionari din cadrul autorităţilor publice și profesionişti cu experiență în alte domenii. Participanții la curs au gestionat mai multe procese de mediere, arbitraj și negocieri avansate. Absolvenții acreditați vor putea media, în instanţele de judecată, la opțiunea justițiabililor.

Cursul a fost organizat pentru formarea mediatorilor care, prin activitatea de mediere, vor populariza în societatea noastră acest mod de soluționare a litigiilor civile și comerciale, ca alternativă la soluționare prin instanțele de judecată. Acest program de instruire reprezintă o parte a unui proiect implementat la solicitarea Ministerului Justiţiei și susţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 86, e-mail: presa@justice.gov.md